Co je to STL model?

STL je zkratka pro "Stereolitografie" nebo "STereoLithography", což je formát souboru používaný pro reprezentaci trojrozměrných geometrických dat. STL model je digitální 3D model reprezentovaný pomocí tohoto formátu. Tento formát je jedním z nejběžnějších a univerzálních formátů pro 3D tisk a 3D modelování.

STL soubor obsahuje informace o povrchu objektu ve formě trojúhelníkových ploch. Model je rozdělen na mnoho malých trojúhelníků, které společně tvoří povrch objektu. Každý trojúhelník je definován svými třemi vrcholy, které jsou určeny souřadnicemi v 3D prostoru (x, y, z). Tato jednoduchá reprezentace umožňuje 3D tiskárně přesně definovat, jak má objekt vypadat a jak ho vytisknout vrstva po vrstvě.

STL modely mohou být vytvořeny v různých softwara pro 3D modelování, jako je Blender, Fusion 360, Tinkercad, nebo SolidWorks. Po vytvoření modelu můžete exportovat soubor do formátu STL, který je poté použitelný pro 3D tisk na kompatibilní tiskárně. Tento formát je také často používán pro sdílení 3D modelů online a v komunitách tvůrců.

Zpět do obchodu